/

Kompetence:

 • sodelovanje pri trženju turističnih proizvodov,
 • analiziranje trženjskega okolja,
 • raziskovanje trga,
 • vzpostavitev trženjskega informacijskega sistema,
 • izbiranje ciljnih trgov,
 • izbiranje ustrezne trženjske strategije,
 • zagotavljanje konkurenčne prednosti,
 • oblikovanje trženjskega spleta,
 • uporabljanje trženjskih orodij,
 • zagotavljanje kakovosti,
 • izdelava trženjskega načrta.