Kompetence:

  • analiziranje turističnega povpraŠevanja in turistične ponudbe,
  • oblikovanje integralnih turističnih proizvodov,
  • spremljanje uresničevanja strategije razvoja turizma in novih trendov,
  • ugotavljanje ekonomske učinkovitosti turistične dejavnosti.