V predmetu in pri praktičnem izobraževanju si Študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

  • zna kritično presojati ponujane storitve in pravilno izbrati ustrezne storitve, ki jih delovni procesi zahtevajo,
  • zna izbrati tehnologijo za telefonijo v podjetju in na njej graditi in jo integrirati z informacijskim sistemom;
  • zna komunikacijske produkte podpreti z ustrezno izbrano komunikacijsko infrastrukturo in načinom komunikacije;
  • izkustveno zna oceniti parametre vodov, kot so kapaciteta, slabljenje, disperzija, presluh, odboji, Šum, …
  • zna  smiselno izbrati tehnologije za mobilni dostop;
  • zna integrirati GPS sprejemnik z delovno postajo oz. ustreznim vgrajenim sistemom;
  • zna razdeliti IP omrežje na podomrežja.