Primer uporabe orodja za ustvarjanje spletne aplikacije