/

Pri predmetu Študenti:

  • ugotovijo možnosti za pridobitev sistemske programske opreme,
  • uporabljajo programsko opremo v skladu z licenčnimi pogoji,
  • kodirajo v ukazni lupini,
  • opravljajo postopke sistemskega upravljavca,
  • nameŠčajo in nastavljajo programsko opremo,
  • uporabljajo in nastavljajo spletne storitve,
  • uporabljajo orodja za virtualizacijo računalniŠkih sistemov.