Kompetence:

  • načrtovanje, izvajanje in kontroliranje lastnega dela, komuniciranje ter načrtovanje dela s sodelavci,
  • analiziranje fizioloŠkih, psiholoŠkih in zdravstvenih dejavnikov pri uživanju hrane in pijače in izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti hrane in pijač,
  • izbira primerna živila glede na sestavo živil (hrane in pijač), razdelitev živil (hrane in pijač) po izvoru, energijski in hranilni vrednosti in varuje zdravje z vidika živil,
  • promoviranje slovenske kulinarike in lokalnih produktov ter slovenskih vin,
  • uporabljanje zakonskih predpisov za zagotavljanje varne hrane in pijač.