Program: INFORMATIKA
Predmet: Zbirke podatkov (1. letnik)