Algoritmi in programski jeziki
Ekonomika in menedžment podjetja - Vaje - programi Velenje

Moodle - navodila, vaje

Osnove elektrotehnike
Evidenca uporabe opreme na viŠji strokovni Šoli.
Podatkovne zbirke - seminar - testni predmet